top of page

Ochrana osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

Za účelem splnění svých povinností vyplývajících Asociace pro podporu vzdělání, Na Baště sv. Jiří 13, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ 45248401 (dále jen „Asociace“) ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Vás, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, informuje o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Asociace zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace své činnosti, jako je například vyřizování Vašich žádostí o poskytnutí informací, zpracovávání Vašich připomínek a dotazů, zasílání newsletterů, zpracování Vašich žádostí o kontaktování Vámi zvoleným způsobem (telefonem, e-mailem, poštou).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu, zahrnujíc Vámi poskytnuté základní kontaktní a identifikační údaje a informace. Osobní údaje zpracovává Informační kancelář jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s Asociaci, popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás Asociace upozorňuje na Vaše práva se zpracováním související, a sice:

  • právo na přístup k osobním údajům,

  • právo na opravu osobních údajů,

  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem,

  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na hd počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Asociace používají cookies. Na základě anonymních datových objektů se například sleduje celkový počet návštěvníků těchto stránek.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využívat některé funkce těchto stránek.

PRIVACY POLICY

In compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, concerning the protection of natural persons in regard to the managing of personal data (General data protection regulation, RGPD ), we inform you that personal data, including photographs, appearing on this website may be processed by the Prelature of Opus Dei to attend to, handle and properly manage queries, comments, incidents or suggestions received, as well as for the following purposes: inform publicly about events and celebrations, attend to your requests for information, process requests to receive the newsletter or other subscriptions, and to ensure proper attention to our communications with you, as well as to keep you informed, in matters related to the specific purpose of Opus Dei, either by means of electronic devices or mobile devices.

Those who own information provided to this Website are informed and unequivocally and expressly agree that the Prelature of Opus Dei, as the entity responsible for the managing of personal information, will be able to use, assign and, where appropriate, internationally transfer this personal information, including photographs of the user, for its legitimate purposes, as may also persons and entities directly related or necessary for the fulfillment of the spiritual purposes of this Entity. The Prelature of Opus Dei, in accord with its legitimate interests, may use the information in ways that are strictly necessary for the internal administration and the statistical analysis of visits to this Website.

In keeping with our commitment to ensure people’s privacy, the Prelature of Opus Dei considers it a priority to maintain carefully the confidentiality of all the information that you may have entrusted to us and has the technical, organizational and human resources necessary to ensure that only authorized personnel have access to your data, and in all cases with full respect for your privacy.

We inform you that at any time you can exercise your right to access, rectify, delete and challenge your personal data, by sending a letter, accompanied by a copy of an official identification document, addressed to the Prelature of Opus Dei, Diego de León 14, 28006 - Madrid (Spain) or by email to dpo@opusdei.org.

Last modified: February, 2020.

bottom of page